Fons d’Ajuts AFA Dovella 2022-2023

De l’1 al 18 de desembre de 2022 estarà obert el termini per a la sol·licitud del Fons d’Ajuts AFA Dovella per al curs 2022-2023 per a aquelles famílies de l’escola que no puguin fer front a la quota de l’AFA i materials socialitzats.

Els ajuts podran cobrir el 33% o el 94% de l’import de la quota. S’atorgaran seguint els mateixos criteris del Consorci d’Educació de Barcelona per a l’atorgament de beques menjador el curs 2022-2023. Les famílies que no es quedin al menjador també podran optar als ajuts, justificant els seus ingressos.

Podeu consultar les bases del Fons Extraordinari d’Ajuts en el següent enllaç.

Per tal d’optar a l’ajut, les famílies hauran de presentar la seva sol·licitud abans del 18 de desembre a través del següent formulari:

 

Les famílies que no tinguin accés a internet podran fer el tràmit contactant amb Dovella Serveis.

 

Fons d'Ajuts AFA Dovella 2022-2023

Resolució Ajuts AFA Dovella 2021-2022

Després d’un treball de valoració per part de tot l’equip, s’ha aprovat l’atorgament dels ajuts AFA Dovella. S’han rebut 45 sol·licituds, per part de 35 famílies. Això representa el 20% de l’alumnat de l’escola. S’han aprovat 42 sol·licituds, el 93% de totes les rebudes: 30 ajuts del 100% i 12 ajuts del 50%.

El total dels diners invertits és de 5.320 €, que seran ingressos que l’AFA deixarà de recaptar de les famílies aquest curs. Així mateix, recordem que comptàvem amb els diners del fons de cohesió recaptats el curs passat precisament amb la finalitat de cobrir aquesta davallada d’ingressos.

Val a dir que enguany l’Escola rebrà, per primer cop, fons del Consorci d’Educació de Barcelona destinats a les famílies incloses en el Pla de Xoc, que permetran cobrir la quota de materials d’aquestes famílies. D’aquesta manera, l’aportació del Consorci es converteix en una nova font de finançament del Fons de Cohesió construït entre totes.

Podeu consultar el document del Fons Extraordinari d’Ajuts en el següent enllaç.

Resolució Fons d'Ajuts AFA Dovella

Fons d’Ajuts AFA Dovella 2021-2022

De l’1 al 17 de desembre de 2021 estarà obert el termini per a la sol·licitud del Fons d’Ajuts AFA Dovella per al curs 2021-2022 per a aquelles famílies de l’escola que no puguin fer front a la quota de l’AFA i materials socialitzats.

Els ajuts podran cobrir el 50% o el 100% de l’import de la quota. S’atorgaran seguint els mateixos criteris del Consorci d’Educació de Barcelona per a l’atorgament de beques menjador el curs 2021-2022. Les famílies que no es quedin al menjador també podran optar als ajuts, justificant els seus ingressos.

Per tal d’optar a l’ajut, les famílies hauran de presentar la seva sol·licitud abans del 17 de desembre a través del següent formulari:

Les famílies que no tinguin accés a internet podran fer el tràmit contactant amb Dovella Serveis.

Podeu consultar el document del Fons Extraordinari d’Ajuts en el següent enllaç.