Projectes

El projecte de l’actual Junta de l’AFA s’assenta en els següents pilars: aconseguir una comunitat educativa més cohesionada, més lectora, més sensible al medi ambient, més feminista, més transformadora, i més oberta al barri.

Per això, des de l’AFA impulsem els projectes que es duen a terme des de les diverses comissions, algunes de les quals es deriven del Consell Escolar. Les nostres línies d’actuació del període 2020-2024 seran:

  • Consolidar l’actuació de la comissió de Dovella Lectora: fomentar tallers de formació per a claustre i famílies i tastets de lectura per a infants.
  • Donar suport a la comissió Dovella Respira, per tal d’obtenir un eix verd pacificat per a l’escola a mig termini.
  • Donar suport a l’exploració de noves línies pedagògiques per part del claustre.
  • Fomentar la consciència ecològica en els nostres infants, a partir de l’aplicació d’una mirada transversal de l’impacte ecològic en totes les activitats que faci l’AFA.
  • Fomentar els tallers i xerrades per a famílies i personal docent sobre gènere, sexualitat, jocs, convivència, gestió de conflictes, pedagogia de les noves tecnologies, alimentació saludable i d’altres inquietuds que ajudin a repensar com eduquem els nostres fills i filles.
  • Impulsar l’obertura de l’AFA al barri i al territori, sumant-nos a lluites, reivindicacions i línies de treball afins, i establint sinergies amb d’altres AFAs per tal de cooperar en projectes puntuals (com ara el de seguretat en el transport).
  • I, amb especial èmfasi, treballar conjuntament amb l’equip directiu per construir plegades l’escola que volem.

Qualsevol persona es pot sumar a les comissions i ajudar a tirar endavant els projectes. De fet, us necessitem famílies! Feu nos arribar les vostres dades i us contactarem tan aviat com puguem.