Projecte Respira

Pàgina per veure directament el resum amb la informació:

https://afadovella.cat/projecte-respira/projecte-respira-frenem-la-contaminacio-a-barcelona-en-els-entorns-escolars/

 

Primera Xerrada Debat Projecte Respira

Is Global – Raul Torán
Qualitat de l’aire – Maria Garcia
Respira Glòries – Brian McCarthy (i companyes)

Barcelona té 35000 morts prematures a l’any per contaminació.
Només entre l’11 i el 25% de barcelonines tenen cotxe de propietat. 100.000 cotxes entren i surten diàriament de la ciutat cap a l’àrea metropolitana i conurbació.
Barcelona és la ciutat més sorollosa d’Occident i una de les més contaminades d’Europa.
Des de la Generalitat s’incompleix sovint les zones ZUAP de qualitat ambiental:
La reducció de la contaminació en zones escolars per garantir la qualitat de l’aire i la salut dels infants
• Establiment de zones de trànsit baix a menys de 30 metres de les escoles:
o El 30% de les escoles l’any 2015
o El 70% de les escoles l’any 2017
• Establiment d’un programa de peatonalització dels camins escolars.
La contaminació és un problema de Salut pública, que costa més de 6500 milions d’euros anuals.
Cal aturar el trànsit en superfície. Ocupar-lo amb vehicles eficients (autobusos, bicicletes, tramvies) i no fer més vies de metro. És una qüestió d’emergència, ja no és una opció.
Barcelona té elements positius, és una ciutat compacta i amb bona planificació de serveis públics el cotxe no és necessari.
Des de 2010 que estem incomplint la legalitat vigent en matèria d’emissions i regulació de la contaminació.
Respira Glòries aconsegueix coses (pantalla fonoreductora, mur verd, definició pati, recalendarització obres en funció de calendari escolar…) Ho fan aliats amb la premsa. Destaquen elements clau, que ens recomanen:
-Concretar missió
-Definir rols i estructurar la plataforma
-Definició comunicació interna
-Compromís.
Ho fan organitzats en comissions (polítics, premsa, dades, mobilització).

El compromís després de la xerrada, és treballar en dues línies.

-Una interna de cada escola, i
-una coordinada de totes les escoles de la ciutat.

De moment ja tenim interessades l’escola Casas, Miralletes i Balmanya, a banda de Dovella, que han assistit a la xerrada. També sumar altres iniciatives, com la dels Friday for future, etc. Qualitat de l’aire i altres escoles ja ens han escrit.

La idea és fer una reunió on trobar-nos i fer pressió pública. Es parla de tallar trànsit i fer accions vistoses i sostingudes.